DA ! Poți să fi tare în vremuri grele !

Nimeni nu mai pune la îndoială faptul că trăim vremuri grele. După un an de pandemie COVID-19, după mii de locuri de muncă pierdute, după distanțare socială prelungită, după evenimentele din SUA, după creșterea cu zeci de procente a oamenilor care intră în depresie și după manipulări mai mult sau mai puțin globale, după limitarea multor drepturi, după impunerea directă sau indirectă a unor obligații și după multe altele evenimente nedorite, este din ce în ce mai clar pentru toata lumea ca trăim vremuri complicate.

În acest articol nu imi propun să facem o dezbatere și să ne plângem despre cât de grele sunt aceste vremuri pe care le traim, ci vreau sa vedem în Cuvantul lui Dumnezeu, cum putem face față cu succes unor astfel de vremuri. Știm deja de la apostolul Pavel că „zilele din urmă vor fi vremuri grele” (2Timotei 3:1) dar este posibil sa fii tare și sa faci fata unor asemenea vremuri ?!? Da, este posibil sa fi un marinar de succes pe o mare involburată ! De fapt, in mijlocul furtunii se testeaza și ies în evidență adevarații marinari. Da, este posibil sa fii tare și sa faci față cu succes acestor vremuri ! Cuvantul lui Dumnezeu ne arată cum :

 1. Caută din toata inima ta să Îl cunoști din ce în ce mai mult pe Dumnezeul tău !

Daniel 10:14,32 Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.”… Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şi vor face mari isprăvi.

2. Hotărește să iți pui încrederea, real și total, în Dumnezeu tău ! El controlează fiecare milimetru din univers și fiecare secundă a istoriei ! Absolut nimic nu se întâmpla fără acordul Lui !

Isaia 26:3  Celui cu inima tare, Tu-i garantezi pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.

Psalmi 84:5-7 Ferice de ceice-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea. Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere, şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.

3. Hotărăște să asculți permanent de Dumnezeu tău și de Cuvantul Lui ! Citește, studiază și meditează la Cuvantul lui Dumnezeu zilnic, căutând să îl aplici în absolut toate deciziile tale !

Iosua 1:6-9  Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da. Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te ? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.”

4. Hotărăște să fi un exemplu de tărie și să îi întărești pe cei din familia ta, din biserica ta și pe toți cei din jurul tău !

1 Cronici 19:13  Fii tare, şi să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru, şi Domnul să facă ce va crede!”

Hagai 2:4  Acum fii tare, Zorobabel ! zice Domnul. Fii tare şi tu, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot! Fii tare şi tu, tot poporul din ţară, zice Domnul, şi lucraţi ! Căci Eu Sunt cu voi, zice Domnul oştirilor.

Concluzii:

Tu poți fi tare , pentru că Dumnezeul tău este CEL MAI TARE din univers ! Tu nu esti singur(ă) ! El cu tine mereu, are control total asupra universului și asupra vieții tale ! Dacă îți faci partea ta și îți pui încrederea în El, GARANTAT 100%, El te va întări prin Hristos și prin Duhul Lui ! Indiferent de circumstanțele vieţii tale și de slăbiciunile pe care le ai !

Filipeni 4:13  Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere…

2 Corinteni 12:9 Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.

Poți avea un an mai bun în 2021, indiferent de circumstanțe !

S-a mai scris înca un capitol din romanul vieţii noastre. Anul 2020, cu bune și cu rele, cu lucruri plăcute sau mai puțin plăcute, s-a dus … nu mai putem schimba nimic ! Urmează un nou capitol… ANUL 2021 ! Iar pentru noi cei dornici de schimbare, de lucruri noi, de a urca mai sus, de a ne dezvolta, de a fi mai buni, de a fi acolo unde Dumnezeu vrea sa fim … apare inevitabil o întrebare : Putem schimba ceva față de anul trecut, pentru a avea un an 2021 mai bun, indiferent de circumstanțe ?

Ne vom uita în Cuvantul lui Dumnezeu Biblia, pentru a înțelege că depinde de noi, atitudinea noastră să avem un an mai bun… indiferent de ceea ce Dumnezeu va îngădui să se întâmple în acest an.

1. Pășește cu îndrazneală în fiecare zi !

Ioan 16:33  „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Nu contează contextul nefavorabil ! Alege să ai o atitudine îndrăzneață și să pășești cu îndrazneală în fiecare zi din anul 2021 ! Cu siguranță vei avea un an mai bun !

2. Fii ofensiv, fii activ în fiecare zi !

Isaia 32:8  Dar cel ales la suflet face planuri alese, şi stăruie în planurile lui alese.”

Alege să ai o atitudine ofensivă, să fii activ, prin credință să faci planuri mărețe și să perseverezi zi de zi în împlinirea lor, lăsând rezultatul în mâna lui Dumnezeu. Cu siguranță vei avea un an mai bun !

3. Fii tare în fiecare zi și nu te teme de nimic !

Daniel 10:19  Apoi mi-a zis: „Nu te teme de nimic, om prea iubit ! Pace ţie ! Fii tare şi cu inimă!

Alege să ai o atitudine curajoasă, inimoasă, fermă și fără teamă în fața încercărilor, problemelor sau necazurilor care vor veni în anul 2021. Cu siguranță vei avea un an mai bun ! Dumnezeu este Tatăl tău și a lasat scrise în Cuvântul Lui, încă alte 364 de versete care conțin imperativul „Nu te teme !” Câte un verset pentru fiecare zi din acest an (anul 2021 nu este an bisect, este un an normal, are 365 de zile) !

4. Bucură-te în fiecare zi !

Romani 5:3-4  Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.

Alege să ai o atitudine plină de bucurie știind că Dumnezeu îți poartă de grijă și El este în control TOTAL asupra tuturor circumstanțelor și împrejurărilor vieții. Nimic nu se poate întâmpla la întâmplare ! El face totul cu un scop ! Toate le face doar pentru binele tău veșnic !!!

Concluzii:

Nu poți schimba circumstanțele și împrejurările din anul 2021 dar îți poți schimba atitudinea ta față de ele !

Alege să ai în fiecare zi din 2021 o atitudine îndrăzneață, ofensivă, activă, curajoasă, fără teamă, fermă și plină de bucurie. GARANTAT 100 % vei avea un an 2021 mai bun ! Depinde de tine, de atitudinea ta zilnică, să faci din anul 2021 cel mai bun an al tău de până acum !

S-a născut Isus pe 25 Decembrie ? O întrebare greșită în fiecare an de Crăciun

Sunt mulți creștini azi care contestă data de 25 Decembrie, ca dată de naștere a Mântuitorul și pierd în fiecare an esența uneia din cele mai mari sărbători creștine și esența unuia dintre cele mai importante evenimente care au avut loc vreodată.

Este exact ca și cum ai merge în gară să pleci cu trenul într-o călătorie, dar nu vrei să te urci în tren până nu afli la ce ora a venit trenul în gară… Între timp riști ca trenul să plece fără tine și să ratezi călătoria din cauza unei curiozități care nu iți folosește la nimic ! Ce importanță are când a venit trenul ?!? Important este că a venit !!! Grija ta ar trebui să fie doar să te urci în tren ca să nu ratezi călătoria. Tot așa, multi creștini azi, ratează semnificația și esența sărbătorii de Crăciun, din cauză că nu sunt siguri că Isus a venit în lumea noastră în data 25 Decembrie sau au alte nelămuriri ca aceasta, total neimportante.

Ce sărbătorim de fapt la Crăciun, care este esența Crăciunului ?

 1. Venirea Mântuitorului pe pământ – evenimetul prin care Dumnezeu s-a coborât în lumea noastra, în trup de om.
 2. Bucuria ca Dumnezeu venit în lumea noastră să ne salveze sufletele de la pedeapsa veșnică
 3. Speranța împăcării omului cu Dumnezeu și a vieţii veșnice alături de EL
 4. Pacea cu Dumnezeu, pace între oamenii plăcuți Lui și pacea lui Dumnezeu în inima omului

Luca 2:10-11,14  Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Concluzii:

Ce importanță are ziua când a venit Mântuitorul în lumea noastră ?!? Să sărbătorim și să ne bucurăm că… A VENIT !

Este prea puțin important dacă Mântuitorul s-a născut pe 25 Decembrie sau nu ! Noi NU sărbătorim ziua Lui de naștere ci sărbătorim evenimentul prin care Dumnezeu, s-a Întrupat, coborând în lumea noastră și toate implicațiile care decurg din acest eveniment cu dimensiuni veșnice !

Magii au conștientizat importanța evenimentului și I-au împodobit ieslea în care S-a născut cu aur, smirnă și tămâie. Nu are importanță cu ce poți să-ți împodobești casa de sărbătoare… cu sau fără brad, cu sau fără cadouri, cu sau fără globulețe, cu sau fără beculețe … atât timp cât conștientizezi importanța acestui eveniment și prinzi esența sărbătorii Crăciunului, primești garantat, cadou de Craciun de la Însuși Dumnezeubucurie, speranță, pace și mântuire !

De ce Dumnezeu intervine uneori intenționat doar în ceasul al doisprezecelea  ?

Sunt câteva întrebari pe care fiecare credincios le-a pus, cel puțin odată, referitor la răspunsul întârziat pe care îl dă Dumnezeu la rugaciuni sau la intervenția Lui uneori  foarte târzie în viețile noastre, de multe ori chiar în ceasul al doisprezecelea, atunci când trecem prin diferite furtuni în viață.

Doamne, de ce îmi răspunzi uneori așa târziu la rugăciuni iar la unele rugăciuni nu mi-ai răspuns nici până acum ? Doamne, de ce nu intervi mai repede sa rezolvi problemele care mă presează așa  de tare încât simt că nu mai pot ? Doamne, eu cred că Tu poți să rezolvi problema mea și totuși a trecut atât de mult timp de când te-am rugat să o rezolvi… cât mai întârzi Doamne până o rezolvi ? Și alte întrebări asemănatoare cu acestea…

Ca să înțelegem ceva mai mult din modul de lucru și atitudinea lui Dumnezeu față de noi, de nevoile și problemele noastre, ne vom uita din nou în Cuvântul lui Dumnezeu la un episod care va lămuri cel puțin o parte din nelămuririle noastre.

Matei 14:22-33 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie, şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înoptase, şi El era singur acolo.  În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă. Când se îngîna ziua cu noaptea (Greceşte: în a patra strajă.), Isus a venit la ei, umblând pe mare. Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat, şi au zis: „Este o nălucă !” Şi de frică au ţipat. Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu Sunt; nu vă temeţi !” „Doamne” I-a răspuns Petru „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.” „Vino !” i-a zis Isus. Petru s-a coborît din corabie, şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; şi fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă !” Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat, şi i-a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit ?” Şi după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie, au venit de s-au închinat înaintea lui Isus, şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu !”

După ce citim cu atenție acest text din Cuvântul lui Dumnezeu, inevitabil ne punem niște întrebări: Doamne de ce ai „silit” pe ucenicii Tai sa meargă singuri pe mare, fără Tine și să se chinuie toată noaptea în furtună ? Nu era mai bine să Îi iei și pe ei cu Tine să se roage și apoi să treceți marea împreună prin furtună, cum s-a mai întâmplat  și altă dată ? (Matei 8:23-26) Doamne, cum ai putut să te rogi  toată noaptea și să nu intervi ca să îi scapi de furtună pe ucenicii Tăi decât foarte târziu, atunci când s-a făcut dimineață ? 

Iată câteva concluzii pe care eu le-am tras din cele de mai sus:

 1. Dumnezeu vrea să învățăm practic și să conștientizăm, ceea ce știm foarte bine în teorie, ” căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic” Ioan 15:5
 2. Chiar dacă furtuna pare de necontrolat și  suntem obosiți și epuizați, El este ÎNTOTDEAUNA în control, se roaga pentru noi,  va interveni la momentul oportun și va liniști marea vieţii noastre.
 3. Furtuna face noaptea să pară mai lungă,  dar întotdeauna după noapte vine dimineața !
 4. Doar după ce te-ai luptat o noapte întreagă cu valurile vieţii ai curaj ca Petru, să sari  din barcă și să  mergi pe apă
 5. Liniștirea târzie a furtunilor pe care le îngăduie în viețile noastre, este una din modalitățile Lui de a ne face să recunoaștem din toată inima : „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu !”
 6. Dumnezeu ne cere să mergem înainte prin furtunile vieții, fără teamă, cu curaj și îndrazneală, pentru că El controleaza inclusiv furtuna… „Îndrăzniţi, Eu Sunt; nu vă temeţi !”
 7. Furtunile prelungite din viețile noastre sunt o modalitate prin care Dumnezeu ne testează credința. Din păcate de multe ori avem o credință prea mică și El trebuie să ne mustre,  ca odinioară pe Petru : „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit ?”
 8. Chiar și atunci când valurile vieţii ne lovesc și începem să ne scufundăm din cauza fricii, El este întotdeauna acolo, gata sa ne apuce de mână și să ne salveze
 9. La Dumnezeu nu există timp și noțiunea de „târziu” ! El este atemporal. La El „o mie de ani sunt ca o zi și o zi ca o mie de ani ” (2Petru3:8). El face totul cum știe că este mai bine pentru noi, exact la timpul potrivit !  Doar pentru noi, asta înseamnă uneori târziu, ultimul ceas, sau ceasul al doisprezecelea ….

Nu știu care este furtuna din viața ta acum… poate sănătatea ta fizică sau spirituală este învăluită în valurile unei boli, poate o furtună financiară a lovit viața ta  sau poate altă furtună … dar ceva știu foarte sigur !  Dumnezeu are TOTUL ÎN CONTROL și EL VA LINIȘTI FURTUNILE DIN VIAȚA TA ȘI DIN VIAȚA MEA, LA TIMPUL HOTĂRÂT DE EL !   Chiar dacă, privind lucrurile din perspectiva noastră, EL întârzie și intervine foarte târziu, trebuie să reținem foarte clar un lucru: DUMNEZEU NICIODATĂ NU INTERVINE PREA TÂRZIU !!!

Despre dezastrul din noi…

Una din marile probleme ale omului a fost și este înțelegerea corectă a naturii sale umane !

Este extrem de important, aș spune chiar de o importanță capitală, indiferent cine suntem și la ce nivel de maturitate spirituală am ajuns, să avem o imagine reală asupra naturii umane, să înțelegem bine care este condiția umană si care ne sunt limitările !

O imagine eronată despre sine și despre conditia umană, duce implicit la alegeri și decizii greșite în viața de zi cu zi iar în relația cu semenii, duce la așteptări foarte mari de la alții, multe neînțelegeri, suferință inutilă și dezamagiri foarte dese… un dezastru !

Doar o imagine corectă asupra condiției umane, face posibila înțelegerea propriei persoane și iți poate da dragoste, compasiune și milă chiar și față de dușmani !

Vom încerca, în lumina Cuvantul lui Dumnezeu, Biblia, să înțelegem ce este omul, care este în realitate condiția umană și care sunt limitele fiintei umane de la căderea în păcat și decaderea naturii umane, a lui Adam si Eva

Ioan 2:23-25  Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre nici un om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om.

Psalmi 103:13  Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură domnul de cei ce se tem de El. Căci El ştie din ce Suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că Suntem ţărână.

Ieremia 17:9  „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască ?”

Isaia 55:8-9  „Căci gândurile Mele nu Sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu Sunt căile Mele, zice Domnul. „Ci cât Sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât Sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.

Marcu 14:38  Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”

Limitele omului si slăbiciunile naturii umane, le înțelegem mai bine daca privim la atitudinea ucenicilor Domnului Isus Hristos în cele mai grele momente ale Lui pe pământul acesta:

 1. In grădina Ghetsimani El le cere să se roage împreună cu El. Ei ce fac ?!? Adorm ! El ii școală, ei iar adorm, ii școală din nou, ei iar adorm ! De trei ori !

Marcu 14:33-42  A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, şi a început să Se înspăimânte şi să Se mîhnească foarte tare. El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici, şi vegheaţi !” Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ, şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela. El zicea: „Ava, adică: Tată, Ţie toate lucrurile Îţi Sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta ! Totuş, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.”
Şi a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind. Şi i-a zis lui Petru: „Simone, tu dormi ? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi ? Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” S-a dus iarăşi, şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte. Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă. În sfârşit, a venit a treia oară, şi le-a zis: „Dormiţi de acum, şi odihniţi-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă; haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul!”

2. lar câteva minute după acest episod, când Domnul Isus este prins de cei trimiși de preoții cei mai de seamă, toți ucenicii Îl părăsesc !

Marcu 14:43, 50 Şi îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, şi împreună cu el a venit o mulţime de oameni cu săbii şi cu ciomege, trimeşi de preoţii cei mai de seamă, de cărturari şi de bătrâni…. Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.

3. Doar câteva ore mai târziu, Petru leaderul ucenicilor, se leapădă cu besteme și juraminte de Domnul Isus.

Marcu 14:70  Şi el s-a lepădat din nou. După puţină vreme, cei ce stăteau acolo, au zis iarăşi lui Petru: „Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia; căci eşti Galilean, şi graiul tău seamănă cu al lor.” Atunci el a început să se blesteme şi să se jure: „Nu cunosc pe omul acesta, despre care vorbiţi !”

Iar apostolul Pavel descrie și el perfect natura umană pervertită de păcat !

Romani 7:18-25  Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai Sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc, deci, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu;  dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?… Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!…

Acestea sunt doar câteva relatări biblice din cele mai sugestive, în care vedem cât de slabi și neputincioși suntem cu toții ! (Căci toţi au păcătuit, şi Sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Romani 3:23)

Doar având o imagine corectă despre ce este în om, putem înțelege cu adevărat nevoia disperată a omului după Dumnezeu și după puterea Lui ! Doar așa conștientizăm de ce „despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” Ioan 15:5

Dintr-o înțelegere greșită a cea ce este în om, izvorasc supărările, neînțelegerile, judecățile, certurile și chiar alte lucruri mult mai grave decât acestea ! Pentru că nu înțelegem ce este în om, nu ne putem înțelege pe noi înșine, soția, soțul, copii, părinții, frații, frații și surorile în Hristos, adică nu ne putem înțelege cu adevărat semenii din familie, din biserică și din societete ! Aceasta înțelegere greșită a condiției umane este una din cele mai frecvente cauze a nefericirii personale, a conflictelor din familie și a lipsei de înțelegere din biserici !

Ne este frică să recunoaștem cum suntem cu adevărat… slabi si neputinciosi, pentru că ne-am obișnuit să facem lucrurile prin forțele proprii, prin puterea noastra ! Logica generala, ne spune că dacă ceilalți vor știi că suntem slabi și că nu avem putere, ne vor desconsidera și își vor face o parere proastă despre noi ! Sau… ne ducem in cealaltă extrema și ne plângem mereu de neputințele, slăbiciunile și nevoile noastre pentru a primi ajutorul, mila si atenția celorlalți. Mentalități egoiste, centrate în jurul proprilor persoane, total greșite !

Corect este să conștientizez și să recunosc că eu sunt doar o mână de țărână, ca sunt slab și că sunt fără putere … DAR MĂ ÎNTĂREȘTE ȘI ÎMI DĂ PUTERE DUMNEZEU, Tatăl meu , prin Duhul Său !!! Cei din jurul meu sunt exact ca mine, slabi si lipsiți de putere, dar eu trebuie să le arăt, prin puterea exemplului personal, că putem fi tari, puternici, înțelegători, miloși și plini de compasiune, doar prin puterea lui Dumnezeu, să nu mai am așteptări de la nimeni, să am răbdare cu toți până vor înțelege și ei acest adevăr și îl vor aplica în viețile lor !!! Iată versetele biblice care stau la baza acestor afirmații și a unei mentalități sănătoase:

2 Corinteni 12:9  Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strîmtorări, pentru Hristos; căci când Sunt slab, atunci Sunt tare.

Filipeni 4:13  Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

Evrei 4:15-16  Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

Daniel 11:32  Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şi vor face mari isprăvi.

Concluzii

Copiii lui Dumnezeu sunt oameni slabi și fără putere ca toți ceilalti oameni dar… pot fi cei mai puternici oameni de pe pământ, daca învață să se lepede de sine zilnic, să beneficieze de tăria și de puterea lui Hristos, prin Duhul care locuiește în ei, pentru a putea trăi „o viață din belșug” (Ioan 10.10) !

2 Corinteni 13:4  În adevăr El a fost răstignit prin slăbiciune; dar trăieşte prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel şi noi Suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă de voi.

Galateni 2:20  Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Luca 9:23  Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.

Romani 8:12-13  Aşa dar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.

Dacă vreau să imi depășesc condiția umană, să îmi ating menirea și potențialul maxim pentru care am fost creat, să fiu mulțumit, împlinit și fericit, depinde doar de o alegere pe care trebuie sa o fac zilnic, în mod continuu: trăiesc eu sau trăiește Hristos în mine ? Trăiesc zilnic după gândurile mele, priincipiile mele, soluțiile mele sau după gândurile Lui, principiile Lui și soluțiile Lui ?

Tocmai pentru că am la îndemană întotdeauna cel puțin două moduri de a gandi, doua solutii si cel putin doua feluri de reactii, nu trebuie să acționez NICIODATĂ la primul impuls ! Primul impuls de obicei este al meu, este soluția mea rapidă și greșită !

Corect în orice situație este să mă lupt cu mine însumi, să aștept, să gândesc, să aleg principiile și soluțiile lui Hristos și apoi să reacționez în baza principiilor și a solutiilor lui Hristos, care prin Duhul Lui mă luminează, mă întărește și mă ajută să le pun în practică !

De această luptă non-stop, fără oprire, nu scapă absolut NIMENI ! Ba mai mult, când am realizat cât sunt de slab și că depind în TOTUL de Dumnezeu, încep să îi înțeleg pe ceilalți, să am răbdare și compasiune față de ei și nu mai am timp să ma lupt cu ei, pentru că sunt foarte ocupat să mă lupt … cu mine si să mă pocăiesc pentru că recunosc… de multe ori când nu sunt atent, gândirea naturii umane și soluțiile mele îmi sunt și mie mai la îndemână !

#suntslabfărăputere #numaitraiesceu #Hristostrăieșteînmine

Rețeta antidotului pentru… îngrijorări

În aceste vremuri, mai mult ca oricând, îngrijorările ne otrăvesc grav mintea și sufletul în fiecare zi. Este de ajuns să ne uităm doar la știri și neliniștea, îngrijorarea și frământările pun stăpânire pe noi, afectându-ne liniștea, pacea, somnul, sănătatea mentala, fizică și spirituală.

Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne prescrie un tratament care anihilează efectul distrugator al neliniștii provocat de îngrijorări, ne scapă de ele și ne asigura o pace interioara Dumnezeiască, indiferent de gravitatea împrejurărilor ! Iată reţeta pe care majoritatea din noi o știm mai de mult, dar nu o folosim sau o folosim foarte rar:

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Filipeni 4: 6,7

1. Rugăciuni 2. Cereri 3. Mulțumiri

A se lua obligatoriu toate trei împreună, de ori câte ori este nevoie pe zi, în cantităţi cât mai mari ! Nu au efecte adverse !

Le avem acasă, în cantități nelimitate care nu pot fi afectate de pandemia COV-19 !

Pentru o deplina și Dumnezeiască liniște  interioară, se recomanda și practicarea zilnică a sportului spiritual, aruncarea cu îngrijorări cât mai sus … până la Dumnezeu  ! Se poate practica fară probleme și acasă !

Și aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi. 1 Petru 5:7

Ca în orice sport, este nevoie de antrenament zilnic pentru a ajunge la performanță. Trebuie să învatăm să alungăm zilnic îngrijorările din mintea noastră, focusați mereu pe prezent, pe ceea ce avem de făcut azi, vom fi mult mai pregătiți pentru ceea ce va veni în viitor ! Sa nu uităm că Stăpânul viitorului este Dumnezeu, Tatăl nostru !

Nu vă îngrijoraţi, deci, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei”. Matei 6:34

Tot tratamentul este GRATUIT, îl ai deja acasa și te scapă garantat  100 %  de îngrijorări, neliniști și framântări !!!

Eu l-am folosit de sute sau poate de mii de ori cu același rezultat : o pace lăuntrică, Dumnezeiască, care nu are explicație logica din punct de vedere uman !

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Filipeni 4: 6,7

#rugăciuni #cereri #mulțumiri #zilnic #aruncîngrijorărileLui #ampacealuiDumnezeu

PS Este absolut necesar a se memora aceste versete biblice, pentru ca atunci când mintea ne este atacată de cel rău, sa răspundem cu: „Este scris în Cuvântul lui Dumnezeu…” sau „Dumnezeu spune că…”

Asa sa ne ajute Dumnezeu !

Noi sărbatorim Învierea și Viața … nu moartea și spiritele rele (Halloween) !

Ioan 11:25-26  Isus i-a zis: „Eu Sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată.

Cuvintele Mantuitorului sunt extrem de clare si nu avem ce sa comentam prea mult despre aceasta sarbatoare care celebreaza mortea si spiritele demonice – Halloween !

Doar cateva precizari absolut necesare …

 1. Aceasta sarbatoare Halloween are orinigini celtice. Ei credeau că Samhain, zeul morții, trimitea spiritele rele să atace oamenii, de care puteau să scape doar deghizându-se ei înșiși în demoni.

2. În secolul al IV-lea, Biserica Catolica a încercat să schimbe acest eveniment, sărbătorind în același timp viețile tuturor sfinților creștini. Aceasta a fost o încercare de a oferi o alternativă crestinilor și de a atrage atenția de la strigoi, demoni, fantome, vrăjitoare etc. De aceea mulți creștini au decis să le permită copiilor lor să se îmbrace în costume mai „nevinovate” de dovleci, ingerasi etc… dar sunt si altii care nu au nici o problema sa se imbrace in demoni, zombi, drăcușori, scheleți, moartea etc.

3. Halloween este una din cele doua sarbatori sacre in religia oficiala a vrajitoriei, Wicca ! Credința celtică a eliberării spiritelor este actuală, împreună cu închinarea la Samhain (zeul morții) – ambele sunt promovate și îmbrățișate si astazi !

Concluziile le trage fiecare ! Eu trag doar una…

Mare atentie la ce si pe cine alegem sa sarbatorim !!! Viata sau moartea ?!? Nasterea Mantuitorului sau Mos Craciun ?!? Invierea Domnului Isus sau Iepurasul ?!? …

Chiar trebuie să iubesc și cel mai păcătos om (criminal, curvar, pedofil, homosexual …) ?!?

Declaratia Papei Francisc despre dreptul persoanelor de acelasi sex sa formeze familii si de acceptare a parteneriatelor civile intre homosexuali, a creat o dezbatere aprinsa cu privire la atitudinea Bisericii lui Hristos fata de anumite categorii de oameni pacatosi si pacatele lor.

Dar nu despre parerile oamenilor vreau sa vorbesc in acest articol ci vreau sa ne uitam cu mare atentie in Cuvantul lui Dumnezeu, sa vedem ce atitudine spune Dumnezeu ca trebuie sa avem, fata de omul pacatos si pacatele lui ! Din cauza necunoasterii sau a cunoasterii superficiale a Cuvantului lui Dumnezeu exista riscul real sa ne ratacim printre declaratiile diferitor personalitati bisericesti sau laice si sa avem o atitudine gresita fata de pacatos, sau fata de pacat, sau fata de ambele  !

Iata ce spune Cuvantul lui dumnezeu, Biblia:

 1. Omul este pacatos iar rasplata pentru pacatele sale este moartea, adica despartirea vesnica de Dumnezeu.

Romani 3:23  Căci toţi au păcătuit, şi Sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Romani 6:23  Fiindcă plata păcatului este moartea

Apocalipsa 21:8  Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

2. Si totusi Dumnezeu iubeste omul cu o dragoste nelimitata si nu doreste moartea pacatosului    Ezechiel 33:11 „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască.” Romani 6:23  Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

3. Dumnezeu va judeca fiecare om dupa binele sau raul  pe care la facut in timpul vietii        2 Corinteni 5:10  Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

4. Niciun om pacatos care moare cu pacatele neiertate, nu va intra in Raiul lui Dumnezeu ! Atentie foarte mare !!! Dumnezeu nu categoriseste pacatele ca noi  ! Homosexualitatea este un pacat pus in aceasi lista de pacate cu minciuna, cu curvia, cu betia, cu defaimarea, cu lacomia etc. Oricare din aceste pacate blocheaza intrarea pacatosului neiertat in Imparatia lui Dumnezeu, fiind condamnat vesnic !

1 Corinteni 6:9-10  Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu ? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii (homosexualii), nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

1 Timotei 1:9-10  Căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiţi (homosexuali), pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strîmb, şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase

Apocalipsa 21:27  Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.

5. Solutia pentru orice pacat, este iertarea Divina, obtinuta exclusiv prin credinta. Credinta in Domnul Isus Hristos, Dumnezeu  Întrupat, care a murit in locul fiecarui om pacatos si a platit EL pedeapsa pentru pacate noastre . In locul meu si in locul tau !

Romani 3:24  Şi Sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea în delungei răbdări a lui Dumnezeu; pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cât, să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.

1 Ioan 1:9  Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

6. Obligatia noastra a copiilor lui Dumnezeu este sa iubim Dumnezeieste pacatosul si in acelsi timp sa urâm in mod desavarsit pacatul savarsit de cel pacatos !

Sa studiem cu mare atentie si sa invatam de la Domnul Isus Hristros cat de mult iubeste El omul pacatos si cum uraste pacatului in mod desavarsit.

 • Iuda Trădătorul, cel care l-a vandut pentru 30 de arginti. Chiar daca Isus a stiut de la inceput cine o sa-L vanda, timp de trei ani si jumatate s-a comportat cu el exact ca si cu ceilalti ucenici. Fara ca nimeni sa isi dea seama. Nici macar Iuda. Matei 26:22-25
 • Femeia prinsa savârșind păcatul curviei, a salvat-o de la moarte (trebuia omorata cu pietre conform legii iudaice). I-a spus „Du-te si sa nu mai pacatuiesti” Ioan 8:3-11
 • Tâlharului de pe cruce, care l-a recunoscut ca Dumnezeu si s-a pocait de pacatele lui in ultima clipa, I-a spus „Astazi vei fi cu Mine in rai” Luca 23:39-43
 • Zacheu seful corupt al vamesilor. Isus s-a autoinvitat în casa lui iar toți au comentat: „găzduiește la un om pacatos”. Zacheu in prezenta Domnului Isus hotaraste ” despagubesc 400 % pe toți pe care i-am pagubit și jumătate din toată averea mea o dau la saraci” Iar Isus ii raspunde: „Astăzi a întrat mântuirea in casa aceasta. Pentru ca Fiul Omului a venit sa caute si sa mantuiasca ce era pierdut. ” Luca 19:5-10
 • Petru, care s-a lepadat de Domnul Isus in cele mai grele momente, dupa ce s-a intors la Dumnezeu, L-a pus sa aiba grija de Biserica Lui. Ioan 21:14-17
 • Pe  Pavel, tortionarul care a prigonit Biserica Lui, L-a facut dupa convertire unul din cei mai mari misionari din toate timpurile. Fapte 9:11-16

Concluzii

Trebuie sa ne smerim si sa ne pocaim inaintea lui Dumnezeu pentru ca suntem atat de departe de ceea ce a fost El cat a trait pe pamant si de ceea ce ar trebui sa fim noi azi  ! Deoarece nu am fost exigenti cu noi inșine si am acceptat jumatatile de masura, am ajuns sa inversam lucrurile: am devenit ipocriti, urâm pacătoșii dar iubim păcatul lor, sau am ajuns sa traim ca ei, iubind si pacătoșii si păcatul lor sau ne-am dus in cealalta extrema si am devenit fanatici urând si pacatoșii si păcatul lor ! Total gresit in oricare din cele trei variante !

Solutia corecta in conformitate cu Cuvantul lui Dumnezeu: Dacă Dumnezeu care este Sfant, m-a iubit pe mine pacatosul, cu atât mai mult eu păcătosul sunt dator sa iubesc omenii păcătosi ca si mine ! Pentru ca El urăste pacatul, voi urî si eu pacatul cu toata fiinta mea !

Iata cateva lucruri pa care le-am invatat eu despre ura fata de pacat. Ura fata de pacat trebuie sa se manifeste in primul rand in viata mea: asa ca nu sunt de acord cu idea pacatului in viata mea, nu accept pacatul in viata mea, ma feresc, veghez si lupt total impotriva pacatului din viata mea. Ura fata de pacatul din viata celorlalti trebuie impletita cu dragostea fata de ei si se manifesta prin: rugaciune pentru ei, ajutor sa inteleaga cat de periculos este pacatul si ce consecinte are, apoi le arat singura cale spre iertarea pacatelor care este jertfa Domnului Isus Hristos si implicit harul de a avea acces liber in Cerul lui Dumnezeu pentru vesnicie, fiind rabdator plin de compasiune si gata oricand sa dau o mana de ajutor celui pacatos, doritor de a scapa de pacat.

Matei 9:11  Fariseii au văzut lucrul acesta, şi au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii ?”  Isus i-a auzit, şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

Iuda 1:23  Căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi hainele pătate de faptele lor pacătoase.

2 Timotei 2:24  Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţă pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.

2 Petru 1:5  De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrînarea; cu înfrînarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închişi, şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate.

Asa sa ne ajute Dumnezeu !

#iubescomulpacatos #urasctotalpacatul

De ce este logic să urăsc chiar și cel mai mic păcat …

Sa nu ascult de Dumnezeu, adica sa pacatuiesc impotriva Lui, este cea mai mare prostie si cel mai ilogic lucru pe care pot sa il fac !!! De ce sa fiu eu impotriva Celui care este Cel mai tare ? De ce sa ma cred eu mai destept ca El ? De ce sa ma privez singur de ajutorul lui Dumnezeu ? Care este logica sa nu ascult de Dumnezeu ?!?

În funcție de cum ne convine, am impartit păcatul pe categorii: pacate grave, pacate mari (de obicei sunt cele facute de fac altii), păcate normale, păcate acceptabile si păcate mici, mici, mici… (de obicei sunt cele pe care le facem noi). Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfant ! Pentru El, orice neascultare este păcat si este total neacceptabila. Punct.

Iata de ce este intelept si logic sa urasc chiar si cel mai mic pacat:

1. Dumnezeu uraste pacatul ! Eu nu-mi permit sa iubesc ceea ce uraste Dumnezeu !

Psalmi 45:7  Tu iubeşti neprihănirea, şi urăşti răutatea.

Proverbe 6:16-19  Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi Sunt urâte: ochii trufaşi, limba mincinoasă, mâinile… care varsă sânge nevinovat, inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stîrneşte certuri între fraţi.

Zaharia 8:16-17  Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul; judecaţi în porţile voastre după adevăr şi în vederea păcii; nici unul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său, şi nici să nu iubiţi jurământul strîmb ! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc, zice Domnul.”

2. Pacatul meu il ofenseaza direct pe Dumnezeu ! Eu nu-mi permit sa-L supar pe Dumnezeu !

Psalmi 51:4  Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în Hotărârea Ta, şi fără vină în judecata Ta.

3. Dumnezeu este plin de bunatate, de ingaduinta si de indelunga rabdare cu mine ! Eu-mi permit sa fiu fara bun simt fata de El !

Romani 2:4  Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări ? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă ?

4. Pacatul are consecinte negative vesnice – moartea, adica despartirea definitiva de Dumnezeu. Eu nu vreau sa fiu despartit de Dumnezeu si pedepsit pentru eternitate ! Aleg viata vesnica alaturi de Dumnezeu !

Romani 6:23  Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

5. Pacatul meu, ma afecteaza pe mine si pe cei din jurul meu. Eu nu-mi permit sa-mi fac rau mie sau celor din jurul meu ! Omul este creat sa functioneze corect, numai ascultand de legile, invataturile, principiile si poruncile lui Dumnezeu ! Altfel, omul nu poate functiona corect, se defecteaza, se strica … si strica totul in jurul Lui !

6. Pacatul blocheaza puterea lui Dumnezeu, dragostea, bucuria, pacea, indelunga rabdare, facerea de bine si tot ce a pus Dumnezeu in noi, prin Duhul Lui ! Eu nu-mi permit sa supar Duhul lui Dumnezeu si sa traiesc doar prin puterile mele ! Cel mai mare chin pentru un crestin, este traiasca doar prin natura umana, doar prin puterile lui, fara acces la puterea lui Dumnezeu si la roada Duhului lui Dumnezeu

Isaia 59:1-2  Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să vă asculte !

Efeseni 4:30-31  Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.

Galateni 5:22-25  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce Sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.

Concluzii:

DA, este mai usor sa urasti decat sa iubesti ! DA, este mai usor sa te razbuni decat sa ierti ! DA, este mai usor sa intorci rau pentru rau decat bine pentru rau ! DA, este mai usor sa te certi decat sa taci atunci cand esti jignit ! DA, este mai usor sa fi mandru decat sa fii smerit ! DA, este mai usor sa traiesti in placeri decat sa te infranezi de la placeri ! DA, pacatul este mai la indemana, este mai accesibil, este mai placut si mai confortabil pentru un timp… Dar merita ?!? CATEGORIC NU !!! Pacatul este cancerul sufletului, al relatiei cu Dumnezeu si cu semenii !

Daca vrem sa traim la potentialul maxim pe care Dumnezeu l-a pregatit pentru noi, trebuie sa ascutam, sa iubim si sa aplicam solutiile lui Dumnezeu in viata noastra, si… in mod intelept, sa urâm cu intreaga noastra fiinta chiar si cel mai mic pacat ! Este logic, intelept si foarte sanatos pentru trupul, sufletul si destinul nostru vesnic !

Dar cine alege sa traiasca permanent in pacat si nu are nici o problema cu asta, este inca departe de Dumnezeu iar singura solutie pentru mantuirea sufletului este „pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos.”(Fapte 20:21)

1 Ioan 3:6-7 Oricine rămâne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire, este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit.

Pentru cei care suntem copii a lui Dumnezeu si am fost eliberati din robia pacatului, pacatul este un accident, este pata de pe haina curata facuta din neatentie si pe care o curatam imediat, este exceptia de la regula iar regula, este o viata curata si sfanta, fara pacat !

Romani 6:22  Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică.

1 Ioan 1:9  Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.

1 Ioan 2:1-2  Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.

1 Ioan 3:3  Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.

#urascpacatul #pacatuleunaccident #marturisescimediatpacatul #traiesccurat #farapacat

DRAGOSTEA autentica este FIERBINTE !

Dragostea este unul din cele mai discutate si disputate subiecte in familie, in societate si in bisericile noastre de astazi. Pentru a aduce putina lumina in acest subiect, trebuie sa ne aducem aminte ca dragostea este… o porunca divina a Domnului Isus Hristos pentru toti copiii Lui !  „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că Sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”(Ioan 13:34-35)

Dragostea nu este un sentiment frumos care vine, pleaca cand vrea si pe care nu il poti controla. Acest mod de gandire gresit despre dragoste, este foarte convenabil si foarte accepat de cei mai multi ! Dragostea este esenta lui Dumnezeu ! Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:16) Pentru ca Dumnezeu este izvor nesecat de DRAGOSTE, copii lui Dumnezeu au in ei cea mai pura, cea mai autentica si cea mai fierbinte dragoste care exista in Univers, in cantitate nelimitata !!! De unde ?!? Din Dumnezeu care este in ei !

Dumnezeu ne porunceste sa iubim, dar mai intai a pus in noi dragostea Lui pentru a putea implini aceasta porunca ! Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. (Romani 5:5)

Galateni 5:22  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Apostolul Pavel face o descriere foarte precisa a dragostei autentice :

 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.(1 Corinteni 13:4)

Toata Sfanta Scriptura, Biblia, este plina de versete care ne arata foarte clar ca dragostea trebuie sa fie un mod de viata pentru copii lui Dumnezeu

1 Corinteni 16:14  Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste !

1 Ioan 4:8  Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

Filipeni 1:8  Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos.

Nu putem iubi oricum !!! Trebuie sa iubim si noi asa cum ne-a iubit Domnul Isus Hristos ! cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.”(Ioan 13:34-35)

Dragostea trebuie sa fie curata, plina de caldura, trebuie sa fie fierbinte, din toata inima !

1 Petru 4:8  Mai pe sus de toate, să aveţi o dragoste ferbinte unii pentru alţii, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate.

1 Petru 1:22  Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;

Nu putem iubi orice ! A iubi ceea ce Dumnezeu spune sa nu iubim este tot pacat, adica neascultare de Dumnezeu ! DA ! Exista dragoste pervertita, dragoste alterata de pacat, care NU ESTE DIN DUMNEZEU !

1 Ioan 2:15  Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.

1 Timotei 6:10  Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor

Si totusi… de ce in viata celor mai multi copii ai lui Dumnezeu nu se vede dragostea lui Dumnezeu ?!? Care este explicatia ?

Iata explicatia pe care o da Biblia:

Matei 24:12  Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.

Pacatul oricare ar fi el si oricat de mic il consideram noi, intristeaza Duhul Sfant care este in noi, si nu mai poate produce dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor (Galateni 5:22) in viata noastra. Pacatul blocheaza tot ce apus Dumnezeu in noi !

Trebuie sa ne verificam si recunoastem ca avem o problema cu modul nostru de a iubi ! Dragostea noastra nu mai este fierbinte ! Nu mai iubim cu caldura din toata inima ! De fapt … problema pleaca de la faptul acceptam mult prea usor pacatul in vietile noastre (nu ascultam de Dumnezeu) iar pacatul blocheaza tot ce este Dumnezeiesc in noi si raceste dragostea !!!

Solutia ?!?

Solutia este renuntam la egoism, necredinta, ingrijorar, neveghere, mediocritate si orice alta forma de neascultare de Dumnezeu ! Garantat 100 %, Duhul lui Dumnezeu va rodi din nou in noi, dragostea cea mai pura, cea mai autentica si mai plina de caldura. DRAGOSTE FIERBINTE pentru sotie, pentru sot, pentru copii, pentru parinti, pentru frati, pentru surori, pentru toti oamenii !!! Dragoste atat de fierbinte, incat se revarsa inclusiv asupara dusmanilor !

Evrei 12:1  Şi noi, deci, fiindcă Suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.

Matei 5:43  Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii ? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi ? Oare păgînii nu fac la fel ? Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.

Trebuie doar sa decidem azi, daca nu am decis deja, sa ascultam de porunca lui Dumnezeu si sa renuntam la tot ce este pacatos in noi. Noi copii lui Dumnezeu, putem iubi la maxim chiar acum, cu o dragoste pura, autentica, desavarsita, plina de caldura, foarte fierbinte !

#iubesteDumnezeeste #iubestelamaxim #iubestelasuperlativ #iubestefierbinte