S-a născut Isus pe 25 Decembrie ? O întrebare greșită în fiecare an de Crăciun

Sunt mulți creștini care contestă data de 25 Decembrie, ca dată de naștere a Mântuitorul și nu sărbătoresc absolut nimic. Din păcate ei pierd an de an, esența uneia din cele mai mari sărbători creștine !

Aceștia pot fi comparați cu un calator care  merge într-o gară ca să plece cu trenul într-o călătorie, dar nu vrea să se urce în tren până nu află la ce ora  a venit trenul în gară… Între timp el riscă ca trenul să plece fără el și să rateze călătoria din cauza curiozității lui care nu folosește la absolut nimic ! Ce importanță are când a venit trenul în gară ?!? Important este că a venit !!! Tot așa, multi creștini azi, ratează semnificația și esența sărbătorii de Crăciun, din cauză ca nu știu data venirii Domnului Isus  în lumea noastră.

Ce sărbătorim de fapt la Crăciun, care este esența Crăciunului ?

 1. Venirea Mântuitorului pe pământ – evenimetul prin care Dumnezeu s-a coborât în lumea noastra, în trup de om.
 2. Bucuria ca Dumnezeu venit în lumea noastră să ne înțeleagă, să se jertfească și să ne mântuiască
 3. Speranța împăcării omului cu Dumnezeu
 4. Pace între oamenii plăcuți Lui

Luca 2:10-11,14  Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Concluzii:

Nu este importantă ziua când a venit Mântuitorul în lumea noastră ! Să sărbătorim și să ne bucurăm că în marea lui dragoste față de noi… A VENIT !

Este prea puțin important dacă Domnul Isus s-a născut pe 25 Decembrie sau nu !  Noi NU sărbătorim ziua Lui de naștere ci sărbătorim evenimentul prin care Dumnezeu, s-a Întrupat, coborând în lumea noastră ca să ne mântuiască !

Magii au conștientizat importanța evenimentului și I-au împodobit ieslea în care S-a născut, cu aur, smirnă și tămâie.  Nu are importanță cu ce poți să-ți împodobești casa de sărbătoare… cu sau fără brad, cu sau fără cadouri, cu sau fără globulețe, cu sau fără beculețe … atât timp cât conștientizezi importanța acestui eveniment și prinzi esența sărbătorii Crăciunului, primești garantat, cadou de Craciun de la Însuși Dumnezeu –  bucurie, speranță, pace și mântuire !

Antrenează-ți „mușchii” RĂBDĂRII !

Luca 21:19  Prin RĂBDAREA voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.

Marcu 13:13  …cine va RĂBDA până la sfârşit, va fi mântuit.

Răbdarea este o calitate esențială în viața fiecărui creștin. Fără răbdare nu poți realiza nimic în viață iar românul spune simplu: „graba strică treaba ” !

Bunicii bunicilor noștrii aveau o răbdare de fier ! Cu doar 150 de ani în urmă, era nevoie de foarte multă răbdare pentru a trăi o viaţă normală și oamenii erau foarte antrenați în a aștepta cu răbdare. Așteptau raspunsul scrisorilor cu săptămânile, se deplasau cu calul și căruța zile și chiar săptămâni, iar pentru procurarea hranei trebuia să muncească și si să aștepte cu răbdare de primavara până toamna în agricultură, sa crească animale luni de zile sau sa meargă la vânătoare multe zile sau chiar săptămâni.

Noi trăim azi, în secolul XXI, într-o lume în care totul se desfășoară cu o viteză absolut amețitoare. Comunicăm instant oriunde pe glob, ne informăm pe internet despre absolut orice în doar câteva minute, ne deplasăm în cateva ore până în cealaltă parte a planetei iar ca să ne hrănim ne trebuiesc doar câteva minute. Tehnologia face ca totul să se întâmple mult mai rapid, timpii de așteptare au scazut enorm pentru foarte multe activități zilnice iar acestea au afectat capacitatea noastră de a fi răbdători.

Totuși și pentru noi ca și pentru ei, anul a rămas tot de 365 de zile, ora are tot 60 de minute iar speranța de viaţă azi, este mai mare cu câteva zeci de ani decât în vremea lor ! Concluzia ?!? Avem nevoie de mai multă răbdare decât au avut nevoie bunicii bunicilor noștri, dar tehnologia ne subminează și ne scade capacitatea de a răbda !

Dacă nu exersezi mușchii, ei nu se mai dezvoltă, ba dimpotrivă masa musculară se atrofiază ! Tot aşa este și cu capacitatea noastră de a răbda … Dacă lucrurile se întâmplă foarte rapid și nu mai avem nevoie să așteptăm foarte mult pentru multe din activitățile zilnice, atunci suntem tentați să credem că nu mai avem nevoie de răbdare așa multă. Din cauza așteptărilor nerealiste, capacitatea noastră de a răbda scade și devenim, nerăbdători, irascibili, stresați și ne panicăm pentru că lucrurile nu se întâmplă așa de repede pe cât ne-am fi așteptat noi să se întâmple.

Cum să ne ferim noi copiii lui Dumnezeu, de scăderea capacității de a fi răbdători și mai mult decât atât, cum putem face să avem o capacitate cât mai mare de a răbda, pentru că răbdarea este extrem de importantă pentru a putea duce până la capăt mântuirea sufletului nostru.

Luca 21:19  Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.

Evrei 10:36  Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit.

Iată câteva soluții pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în Sfânta Scriptură, ca să avem o capacitate suficientă de răbdare pentru a putea răbda și împlini până la capăt, planul pe care Dumnezeu îl are cu viața mea și cu viața ta :

1. Fă-ți un obicei de a citi, de a studia și a medita la Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur vei avea mai multă răbdare !

Romani 15:4  Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentruca, prin răbdarea şi prin mângîierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.

2. Fii într-o relație corectă cu Dumnezeu și nu întrista Duhul Sfant a lui Dumnezeu care este în tine, prin neascultare față de El ! Duhul lui Dumnezeu, cu siguranță va produce în tine îndelungă răbdare !

Galateni 5:22  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia…

3. Fii înțelept ! Înțelepciunea te face mai răbdător.

Proverbe 19:11  Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile.

Iacov 1:5  Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

4. Dragostea este o sursă sigură de îndelungă răbdare ! Dumnezeu este dragoste ! Îl ai pe Dumnezeu in viața ta ? Ai in tine capacitatea de a iubi și de a fi îndelung răbdător !

1 Corinteni 13:4-7  Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.

1 Ioan 4:8  Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

5. Fii liniștit ! Dumnezeu Însuși cântărește ispitele, problemele, încercările, necazurile și greutățile prin care treci ! Nimic nu vine in viața ta la întâmplare ! Nimic nu este mai greu decât ai puterea să duci tu ! Ba mai mult, rezolvarea problemelor tale este deja pregătită de Dumnezeu ! Trebuie doar să o cauți și să o găsești !

1 Corinteni 10:13  Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

7. Răbdarea se poate pierde destul de ușor pe drumul vieţii iar pierderea răbdării poate avea consecințe grave.

Numeri 21:4-6  Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt, ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă, şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.” Atunci Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încît au murit mulţi oameni în Israel.

8. Schimbă-ți mentalitatea ! Trebuie să ai o mentalitate corectă și să privești corect problemele, necazurile și greutățile vieții ! Ele nu sunt de cât „halterele” care iți vor dezvolta capacitatea de a fi un om răbdător. Nu trebuie să fugi de ele, să renunți la ele sau să le lași nerezolvate ! Este resposabilitatea ta să iți antrenezi „mușchii” răbdării cu ele ! Rezolvarea continuă a greutăților vieţii îți va dezvolta capacitatea de a răbda, exact cum ridicarea continuă a halterelor dezvolta mușchii !

Romani 5:3,4  Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.

Iacov 1:2,3  Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.

Așa să ne ajute Dumnezeu !

10 lucruri importante despre Duhul Sfânt

Dacă în ce privește Dumnezeu Tatăl și Isus Hristos, Dumnezeu Fiul, lumea evanghelică are aproximativ aceleași convingeri, când vorbim de  Dumnezeu Duhul Sfânt, a treia persoană a Divinității (1 Ioan 5:7 Căci trei Sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una Sunt.), lucrurile se schimbă destul de mult.

Pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu prezent pe pământ de la Rusalii, de peste 2000 de ani, voi încerca să subliniez  în acest articol, 10 lucruri de importantă capitală despre Duhul lui Dumnezeu, pentru fiecare credincios, pentru Biserica lui Hristos și pentru lumea în care trăim.

 1. Duhul Sfânt dovedește omului că este vinovat și pacătos, că este nedrept să nu crezi în Hristos și că este o vreme a judecății pentru toți, inclusiv pentru Divolul. Noi vorbim oamenilor despre planul lui Dumnezeu de mântuire dar doar Duhul Sfânt ii poate convinge !

Ioan 16:8-11  Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine; în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea; în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

2. Duhul lui Dumnezeu a fost trimis de Dumnezeu Tatăl la Rusalii, la rugămintea Domnului Isus, ” să rămână cu voi în veac

Ioan 14:16  Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângîietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului

3. Fiecare copil al lui Dumnezeu născut din nou, este născut din Duhul lui Dumnezeu ! Din momentul nașterii din nou, omul devine o creație nouă având și o natura Divină !

Ioan 3:7  Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou. Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

1 Ioan 5:1  Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu

2 Corinteni 5:17  Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

4. Oricine crede în Domnul Isus „din inima lui vor curge râuri de apă vie”, adică Duhul lui Dumnezeu care este în inima celui ce crede în Hristos

Ioan 7:38-39  Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

5. Odată cu mântuirea primită prin credința în Isus Hristos și nașterea din nou, Duhul Sfânt vine în viața credinciosului „din belșug”, prin Hristos !

Tit 3:5-6  El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, mântuitorul nostru;

6. Duhul Sfânt vine în viața credinciosului, să rotească și să ii dea acestuia aptitudini Dumnezeiești !

Galateni 5:22  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

7. Păcatul din viața credinciosului, întristează Duhul lui Dumnezeu si îl împiedică să mai rodeasca toate aceste însușiri divine

Efeseni 4:30  Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

8. Duhul lui Dumnezeu imparte daruri spirituale copiilor lui Dumnezeu, pentru ai sluji pe ceilalți, dupa „cum voieste” El !

1 Corinteni 12:11  Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

1 Corinteni 12:7  Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

9. Nașterea din nou, din Duhul, este doar începutul vieţii cu Dumnezeu, mai apoi toată viața trebuie să învatăm să umblăm cu Dumnezeu, prin Duhul !  Credinciosul trebuie sa învețe, să gestioneze continuu, lupta între natura umană păcătoasă (firea pământească) și ascultarea de Duhul Sfânt pus de Dumnezeu in inima lui.

Galateni 5:24-25  Cei ce Sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

Galateni 5:16  Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: Sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

Romani 8:12-13  Aşa dar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.

10. Scopul pentru care Dumnezeu a pus Duhul lui Cel Sfânt în noi este acela de a avea putere și aptitudini Dumnezeiești pentru ca să fim martorii lui Isus Hristos în lumea aceasta, slujidu- L pe Dumnezeu și pe semeni, indiferent de circumstanțele prin care trecem, până la sfârșitul vieții pe acest pământ !

Fapte 1:8  „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.

Ioan 14:26  Dar mângîietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Luca 12:11-12  Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor, şi înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi, cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi; căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”

1 Petru 4:14  Dacă Sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi ! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.

Efeseni 5:18  … fiţi plini de Duh.

De unde îndrăzneala de a merge plini de curaj înainte ?

Ioan 16:32-33 „Iată că vine ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui; şi pe Mine Mă veţi lăsa singur; dar nu Sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.

Înainte de patimile Sale, Domnul Isus Hristos le dezvaluie ucenicilor ceea ce avea să se întâmple, că ei Îl vor părăsi, Îl vor lăsa singur și că vor pleca fiecare la ale lui. Totuși, El nu va rămâne singur, pentru că Tatăl este cu EL ! Cu alte cuvinte le spune cam așa: Chiar dacă voi mă veți părăsi si Îmi veți face probleme, chiar dacă voi avea o grămadă de probleme cu romanii, cu preoții cei mai de seamă, cu poporul, chiar dacă mă vor răstigni, EU VOI FI PRIMUL CARE VOI ÎNVINGE TOATE NECAZURILE ȘI PROBLEMELE VIEȚII INCLUSIV MOARTEA ! Vă spun mai dinainte toate aceste lucruri ca să fiți liniștiți și să aveți pacea Mea ! Faptul că Eu am învins lumea cu problemele ei, GARANTEZĂ 100% și că voi veți învinge toate problemele și necazurile, dacă veți merge înainte cu curaj până la capăt

Concluzii:

1. Indiferent de probleme și de necazuri, nu ești NICIODATĂ singur. Dumnezeu, este cu tine tot timpul !

„Şi iată că Eu Sunt cu voi în fiecare zi, până la sfârşitul veacului.” (Matei 28:20)

2. Trebuie să fim foarte bine ancorați în REALITATE ! Este TOTAL NEREALIST să credem că problemele și necazurile se vor termina vreo dată, cât trăim pe acest pământ. Începând de la primele probleme și necazuri facute de Adam și Eva, majoritatea problemelor și necazurilor vin din cauza oamenilor și a neascultarii lor de Dumnezeu. A avea așteptări nerealiste de la viață poate fi sursa multor dezamăgiri. Trebuie sa ne antrenăm și să fim pregătiți mental și spiritual pentru orice necazuri si orice probleme ar putea veni !

Filipeni 4:11 …căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

3. Dar în același timp, parte din aceași REALITATE, TOTAL ADEVARAT SI GARANTAT este și că VOM INVINGE 100 %, ORICE PROBLEME ȘI NECAZURI care vor veni. Cu condiția să mergem înainte cu curaj și încredere în Isus Hristos, Dumnezeu cel Inviat ! El promite că nu va îngădui să vină absolut nimic la întâmplare în viețile noastre sau peste puterile noastre. Tot El pregătește și calea de ieșire din absolut orice situație ! 1 Corinteni 10:13  Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

4. Nu-ți pierde timpul plângându-te de problemele pe care le ai ! Folosește-ți timpul și energia să cauți rezolvarea fiecărei probleme ! Rezolvarea este deja pregătită de Dumnezeu, trebuie doar să o găsești !

5. Îndrăzneala de a merge mai departe plini de curaj, vine din ascultarea de porunca Domnului Isus Hristos „îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” și din încrederea în promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a facut în Cuvântul Lui Biblia, din care redăm mai jos doar câteva…

1 Ioan 5:14-15  Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.  Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că Suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.

Matei 7:7-8 „Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Căci ori şi cine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi celui ce bate, i se deschide.

Matei 21:22  Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.

Ioan 16:24  Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

Cum reacționăm față de căderile în păcat ale unor lideri creștini ?

De ceva timp este mare zarvă pe rețelele de socializare de pe internet, pentru că un raport oficial a scos la lumină păcate ascunse ale apologetului Ravi Zacharias, unul din cei mai mari apărători ai creștinismului din secolele XX și XXI. Reacțiile leaderilor creștini au fost foarte diverse… de la contestarea raportului și apărarea lui Ravi Zacharias (fiul și soția acestuia îl apără și neagă acuzațiile) până la acceptarea acestui raport ca fiind adevărat și condamnarea vehementă a apologetului creștin pe internet.

Acest articol nu iși propune nici sa il apere pe Ravi Zacharias, nici să îl condamne. Ravi Zacharias a murit anul trecut în 19 Mai 2020 și a mers deja înaintea Judecătorului Suprem  ” să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.”2 Corinteni 5:10. Greul și responsabilitatea de a rezolva această problemă a rămas pe umerii familiei lui și a organizației pe care acesta a fondat-o. Noi nu știm adevărul ! Știm însă sigur, că Diavolul vrea să dărâme și să distrugă foarte mulți oameni prin această poveste reală sau nu. Scopul acestui articol este să ajute credinciosul sincer, să privească corect, biblic, căderile oricarui om în păcat.

În acest articol ne vom uita din nou în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem care este atitudinea corectă pe care trebuie să o avem față de căderile în păcat ale copiilor lui Dumnezeu. Această atitudine corectă vine dintr-o gândire și o mentalitate biblică pe care trebuie să o avem noi ucenicii lui Isus Hristos, față de căderile creștinilor în păcat, fie că aceștia sunt preoți, pastori, leaderi de biserici și oraganizații creștine sau simpli membrii într-o biserică. Cum pot să fac ca eu însumi să nu fiu afectat de aceste căderi și cum pot să ajut pe cei care sunt afectați de ele ? Iată câteva principii de bază care ne vor ajuta:

 1. Trebuie să privim toate lucrurile cu smerenie ! Dacă vrem ca Dumnezeu să nea dea harul să înțelegem corect, să avem o atitutine corectă și să acționăm corect, trebuie să ne smerim ! Mândria ne împiedică să vedem corect lucrurile, ne privează de harul și de susținerea lui Dumnezeu ! Iacov 4:6 ” Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”
 2. Dumnezeu urăște păcatul dar iubește păcătosul! Noi am împărțit păcatul în păcate mici acceptabile, păcate normale, păcate mari și păcate grave de nefăcut. Dumnezeu urăște toate păcatele la fel ! Iar pe păcătoși i-am împărțit la fel pe categorii mai mult sau mai puțin acceptabile ! Dumnezeu ne iubește pe toți la fel, cu aceași dragoste perfectă și infinită !
 3. Toți oamenii sunt păcătoși iar pericolul căderii în păcat există și după ce omul a fost iertat și născut din nou ! Găsim în Biblie o lista foarte lunga de păcătoși celebri care au avut harul de a fi iertați de Dumnezeu și de la care trebuie să învătăm să nu facem aceleași greșeli ca și ei. Începând cu Adam și Eva, Avram, Iacov, Moise, Samson, David, Solomon și alții în Vechiul Testament. În Noul Testament, Petru, Toma și de fapt toți cei 12 ucenici, Pavel, creștinii din Corint si mulți alții, ne arată ca orice om este păcătos și dacă nu veghează, poate cădea în ispită, așa cum ne avertiza Domnul Isus Hristos în Matei 26:41 „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” , sau cum este scris în Ioan 1:10  Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.
 4. Dumnezeu este Judecătorul Suprem al tuturor, nu noi ! Este treaba lui Dumnezeu dacă copii Lui stau în picioare sau cad ! Romani 14:4  Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuş, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească ca să stea.
 5. Responsabilitatea noastră este sa vestim Adevarul, adică pe Isus Hristos ! Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul și Viaţa . Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 14:6 Marcu 16:15  Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.”
 6. Trebuie să căutăm lucrurile care duc la pacea și la zidirea celorlalți și să ne ferim mereu de orice lucru care poate duce la slăbirea, păcătuirea și/sau căderea oricărui copil al lui Dumnezeu. Romani 14:19,21   Aşa dar, să urmărim lucrurile, care duc la pacea şi zidirea noastră. Bine este … să te fereşti de orice lucru, care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire.
 7. Trebuie să fim foarte atenți, să veghem pentru că pericolul este iminent și permanent pentru toți copii lui Dumnezeu. „Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.” 1 Petru 5:8

Concluzii

1.ORICE OM POATE CĂDEA ÎN ORICE ISPITĂ DACĂ NU VEGHEAZĂ ȘI NU SE ROAGĂ ! Indiferent de funcția sau de poziția pe care o are, indiferent dacă este tânăr sau bătrân ! Matei 26:41  „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” 1 Corinteni 10:12  Astfel, deci, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă.

2. Trebuie să privim cu smerenie orice caz de cădere în păcat, fiind FOARTE ATENȚI LA NOI ÎNȘINE să nu cădem în diferite ispite generate de aceste căderi în păcat (bârfa, defăimarea, vorbirea de rău, judecarea, slăbirea credinţei sau dărâmarea celor slabi spirituali, etc.) Galateni 6:1 ” Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu”.

3. RESPONSABILITATEA NOASTRĂ este să vestim Adevarul Evangheliei lui Isus Hristos, să salvăm sufletelor oamenilor și să ridicăm pe cei căzuți în diferite păcate sau pe cei afectați de aceste păcate. Iacov 5:19-20  Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, şi-l întoarce un altul, să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte, şi va acoperi o sumedenie de păcate

4. A răspândi păcatele altora (pe internet sau în orice alt loc) în numele Adevarului, în loc să răspândim Evanghelia lui Hristos și să ne rugăm, ESTE O MARE CAPCANĂ DE ORIGINE DEMONICĂ și este „un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire.” (Romani 14:21) pentru foarte mulți oameni. Oricine face asta va răspunde cu siguranță în fața lui Dumnezeu, împreună bineînțeles cu cei ale caror păcate le împrăștie. Matei 18:6  Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atîrne de gât o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării.

5. NU ESTE TREABA NOASTRĂ SA NE ÎNGRIJORĂM pentru Biserica lui Hristos care este afectată de căderile în păcat ale unor oameni care vremelnic sunt în anumite funcții ! Biserica este a lui Hristos care are totul în control și chiar dacă trupul Lui este format din oameni păcătoși iertați, EA ESTE INDISTRUCTIBILĂ ! Matei 16:18 „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.), şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.

Efeseni 1:22  El I-a pus totul sub picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlineşte totul în toţi.

1 Petru 5:8-10 Fiţi treji, şi vegheaţi ! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.

Dorințe sau Pofte ?

Una din problemele noastre grave, a creștinilor și implicit a bisericilor de azi, este că nu mai știm să facem diferența între dorințe și pofte. Dar de ce este atât de grav ?!? Este grav, pentru că dacă le confundăm, Biblia spune că pofta concepe și dă naștere păcatului. Iar păcatul ne desparte veșnic de Dumnezeu ! Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea . (Iacov 1:14)

DORINȚELE

Dumnezeu l-a creat pe om de la început cu capacitatea de a avea dorințe ! Această capacitate se manifestă prin  tendința lăuntrică de a realiza sau de a dobandi anumite lucruri. Capacitatea sufletească de a năzui, a aspira, a râvni și a dori lucruri, obiecte, persoane sau ființe. Ba mai mult, Dumnezeu promite împlinirea dorințelor legitime si corecte !

Psalmi 145:19  El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El

Proverbe 10:24  Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniţi li se împlineşte dorinţa.

Psalmi 37:4  Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.

POFTELE

Pofta sau A pofti, înseamnă conform DEX, a dori puternic să faci, să obții, să fii sau să ți se întâmple ceva, a dori (ceva) în mod exagerat, cu patimă,  a dori ceva în mod nejustificat.

Problema omului de a nu delimita corect dorințele de pofte, a început în gradina Edenului, în momentul în care omul nu și-a mai controlat corect dorințele și a început să-și dorească prea mult și în mod nejustificat, lucruri interzise de Dumnezeu „pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.” (Geneza 3:6) Aici a apărut pentru prima dorință nelegitimă a omului – POFTA. Prima pofta care a dat naștere primului păcat ! Pofta nu este altceva decât o dorință nelegitimă, exagerată, deformată și stricată. Dar de unde stim care sunt dorințele corecte ? De unde știm care dorințe sunt legitime sau nu ? Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu ! Dumnezeu care a creat omul cu capacitatea de a avea dorințe, ne-a lăsat scris care dorinte sun bune sau nu si limitele acestora.  

Sa lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne învețe mai multe despre ” stricăciunea, care este în lume prin pofte.” (2 Petru 1:4)

2 Timotei 2:22  Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

Galateni 5:24  Cei ce Sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.

Efeseni 4:20-4  Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; dacă, cel puţin, L-aţi ascultat, şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi, cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă desbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.

1 Timotei 6:9  Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd, şi pierzare.

Tit 3:3  Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urîţi şi urându-ne unii pe alţii.

Iacov 4:1-3  De unde vin luptele şi certurile între voi ? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre ? Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.

1 Petru 2:11  Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul.

1 Ioan 2:16-17  Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.  Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.

Tit 2:11-12  Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă s-o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie

Zilele și  vremurile din urmă, vor fi caracterizate printre altele, de oamenii care vor trăi după poftele lor.

2 Petru 3:3  Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor

Iuda 1:18-19  Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei Sunt aceia care dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, care n-au Duhul.

2 Timotei 4:3  Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gîdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor.

Concluzii:

1. Dorințele noastre sunt corecte dacă rămân în limitele stabilite de Dumnezeu, în Cuvântul Lui. Dumnezeu promite ca EL ne implineste aceste dorințe la timpul hotarat de El ! Trebuie sa stăpânim  întotdeauna dorințele noastre, prin Duhul lui Dumnezeu, pentru ca ele să nu depășească limitele stabilite de Dumnezeu și să se nu se transforme în pofte, care la rândul lor vor da naștere păcatelor în viața noastră !

2. Poftele sunt exterm de nocive pentru viaţa de acum cât și pentru cea viitoare, pentru că ele dau naștere pacatelor care „pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să vă asculte !” (Isaia 59:2) și „pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea.” (Iacov 1:14-15)

3. Orice poftă dă naștere unui păcat, începând de la nivelul intenției și acceptării poftei în inima ta.

Matei 5:28  Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.

4. Nu te plânge că nu poți învinge un anumit păcat, atât timp cât nu ai hotărât categoric să nu iți mai alimentezi pofta care dă naştere acelui păcat. Răul trebuie tăiat de la rădăcină ! De exemplu, nu te poți uita la filme cu tentă sexuală și să te plângi că ești ispitit sa faci pacate sexuale. Este ca și cum ai pune benzină pe un foc și apoi te plangi ca nu poți stinge focul.

1 Tesaloniceni 4:4-5 fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfinţenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu.

Romani 13:14  ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele.

5. Ca să îți gestionezi corect dorințele trebuie să ai o mentalitate sănătoasă bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, sa iei hotărârea fermă de a face voia lui Dumnezeu și să fii mulțumit (ă) pentru tot ceea ce ți-a dat deja Dumnezeu ! Acestea sunt soluții excelente împotriva poftelor și a păcatelor generate de acestea.

Eccleziastul 6:9  Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite

1 Petru 4:1-2  Astfel, deci, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup, a sfârşit-o cu păcatul; pentruca, în vremea care-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu.

Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuși a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.” Evrei 13:5

6. Trebuie să fim foarte atenți pentru că granița dintre dorințe și pofte se trece foarte ușor de fiecare din noi. Un singur exemplu foarte practic: dorința de a manca este corecta și legitima… dar a pofti sa mănânci orice, oricând și oricât înseamnă să păcătuiești împotriva corpului tău, să te îmbolnăvești și să păcătuiești împotriva lui Dumnezeu prin neînfrãnarea poftelor tale

7. Vestea bună este că Dumnezeu ne-a dat prin Duhul Sau capacitatea de a ține în frâu poftele naturii umane stricate, ale firii pământeşti.

Galateni 5:22-23  Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Galateni 5:16-17  Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: Sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

DA ! Poți să fi tare în vremuri grele !

Nimeni nu mai pune la îndoială faptul că trăim vremuri grele. După un an de pandemie COVID-19, după mii de locuri de muncă pierdute, după distanțare socială prelungită, după evenimentele din SUA, după creșterea cu zeci de procente a oamenilor care intră în depresie și după manipulări mai mult sau mai puțin globale, după limitarea multor drepturi, după impunerea directă sau indirectă a unor obligații și după multe altele evenimente nedorite, este din ce în ce mai clar pentru toata lumea ca trăim vremuri complicate.

În acest articol nu imi propun să facem o dezbatere și să ne plângem despre cât de grele sunt aceste vremuri pe care le traim, ci vreau sa vedem în Cuvantul lui Dumnezeu, cum putem face față cu succes unor astfel de vremuri. Știm deja de la apostolul Pavel că „zilele din urmă vor fi vremuri grele” (2Timotei 3:1) dar este posibil sa fii tare și sa faci fata unor asemenea vremuri ?!? Da, este posibil sa fi un marinar de succes pe o mare involburată ! De fapt, in mijlocul furtunii se testeaza și ies în evidență adevarații marinari. Da, este posibil sa fii tare și sa faci față cu succes acestor vremuri ! Cuvantul lui Dumnezeu ne arată cum :

 1. Caută din toata inima ta să Îl cunoști din ce în ce mai mult pe Dumnezeul tău !

Daniel 10:14,32 Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.”… Dar aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şi vor face mari isprăvi.

2. Hotărește să iți pui încrederea, real și total, în Dumnezeu tău ! El controlează fiecare milimetru din univers și fiecare secundă a istoriei ! Absolut nimic nu se întâmpla fără acordul Lui !

Isaia 26:3  Celui cu inima tare, Tu-i garantezi pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.

Psalmi 84:5-7 Ferice de ceice-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea. Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere, şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.

3. Hotărăște să asculți permanent de Dumnezeu tău și de Cuvantul Lui ! Citește, studiază și meditează la Cuvantul lui Dumnezeu zilnic, căutând să îl aplici în absolut toate deciziile tale !

Iosua 1:6-9  Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da. Întăreşte-te numai, şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbîndi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te ? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face.”

4. Hotărăște să fi un exemplu de tărie și să îi întărești pe cei din familia ta, din biserica ta și pe toți cei din jurul tău !

1 Cronici 19:13  Fii tare, şi să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru, şi Domnul să facă ce va crede!”

Hagai 2:4  Acum fii tare, Zorobabel ! zice Domnul. Fii tare şi tu, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot! Fii tare şi tu, tot poporul din ţară, zice Domnul, şi lucraţi ! Căci Eu Sunt cu voi, zice Domnul oştirilor.

Concluzii:

Tu poți fi tare , pentru că Dumnezeul tău este CEL MAI TARE din univers ! Tu nu esti singur(ă) ! El cu tine mereu, are control total asupra universului și asupra vieții tale ! Dacă îți faci partea ta și îți pui încrederea în El, GARANTAT 100%, El te va întări prin Hristos și prin Duhul Lui ! Indiferent de circumstanțele vieţii tale și de slăbiciunile pe care le ai !

Filipeni 4:13  Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.

2 Timotei 1:7  Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere…

2 Corinteni 12:9 Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.

Poți avea un an mai bun în 2021, indiferent de circumstanțe !

S-a mai scris înca un capitol din romanul vieţii noastre. Anul 2020, cu bune și cu rele, cu lucruri plăcute sau mai puțin plăcute, s-a dus … nu mai putem schimba nimic ! Urmează un nou capitol… ANUL 2021 ! Iar pentru noi cei dornici de schimbare, de lucruri noi, de a urca mai sus, de a ne dezvolta, de a fi mai buni, de a fi acolo unde Dumnezeu vrea sa fim … apare inevitabil o întrebare : Putem schimba ceva față de anul trecut, pentru a avea un an 2021 mai bun, indiferent de circumstanțe ?

Ne vom uita în Cuvantul lui Dumnezeu Biblia, pentru a înțelege că depinde de noi, atitudinea noastră să avem un an mai bun… indiferent de ceea ce Dumnezeu va îngădui să se întâmple în acest an.

1. Pășește cu îndrazneală în fiecare zi !

Ioan 16:33  „V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Nu contează contextul nefavorabil ! Alege să ai o atitudine îndrăzneață și să pășești cu îndrazneală în fiecare zi din anul 2021 ! Cu siguranță vei avea un an mai bun !

2. Fii ofensiv, fii activ în fiecare zi !

Isaia 32:8  Dar cel ales la suflet face planuri alese, şi stăruie în planurile lui alese.”

Alege să ai o atitudine ofensivă, să fii activ, prin credință să faci planuri mărețe și să perseverezi zi de zi în împlinirea lor, lăsând rezultatul în mâna lui Dumnezeu. Cu siguranță vei avea un an mai bun !

3. Fii tare în fiecare zi și nu te teme de nimic !

Daniel 10:19  Apoi mi-a zis: „Nu te teme de nimic, om prea iubit ! Pace ţie ! Fii tare şi cu inimă!

Alege să ai o atitudine curajoasă, inimoasă, fermă și fără teamă în fața încercărilor, problemelor sau necazurilor care vor veni în anul 2021. Cu siguranță vei avea un an mai bun ! Dumnezeu este Tatăl tău și a lasat scrise în Cuvântul Lui, încă alte 364 de versete care conțin imperativul „Nu te teme !” Câte un verset pentru fiecare zi din acest an (anul 2021 nu este an bisect, este un an normal, are 365 de zile) !

4. Bucură-te în fiecare zi !

Romani 5:3-4  Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.

Alege să ai o atitudine plină de bucurie știind că Dumnezeu îți poartă de grijă și El este în control TOTAL asupra tuturor circumstanțelor și împrejurărilor vieții. Nimic nu se poate întâmpla la întâmplare ! El face totul cu un scop ! Toate le face doar pentru binele tău veșnic !!!

Concluzii:

Nu poți schimba circumstanțele și împrejurările din anul 2021 dar îți poți schimba atitudinea ta față de ele !

Alege să ai în fiecare zi din 2021 o atitudine îndrăzneață, ofensivă, activă, curajoasă, fără teamă, fermă și plină de bucurie. GARANTAT 100 % vei avea un an 2021 mai bun ! Depinde de tine, de atitudinea ta zilnică, să faci din anul 2021 cel mai bun an al tău de până acum !

S-a născut Isus pe 25 Decembrie ? O întrebare greșită în fiecare an de Crăciun

Sunt mulți creștini azi care contestă data de 25 Decembrie, ca dată de naștere a Mântuitorul și pierd în fiecare an esența uneia din cele mai mari sărbători creștine și esența unuia dintre cele mai importante evenimente care au avut loc vreodată.

Este exact ca și cum ai merge în gară să pleci cu trenul într-o călătorie, dar nu vrei să te urci în tren până nu afli la ce ora a venit trenul în gară… Între timp riști ca trenul să plece fără tine și să ratezi călătoria din cauza unei curiozități care nu iți folosește la nimic ! Ce importanță are când a venit trenul ?!? Important este că a venit !!! Grija ta ar trebui să fie doar să te urci în tren ca să nu ratezi călătoria. Tot așa, multi creștini azi, ratează semnificația și esența sărbătorii de Crăciun, din cauză că nu sunt siguri că Isus a venit în lumea noastră în data 25 Decembrie sau au alte nelămuriri ca aceasta, total neimportante.

Ce sărbătorim de fapt la Crăciun, care este esența Crăciunului ?

 1. Venirea Mântuitorului pe pământ – evenimetul prin care Dumnezeu s-a coborât în lumea noastra, în trup de om.
 2. Bucuria ca Dumnezeu venit în lumea noastră să ne salveze sufletele de la pedeapsa veșnică
 3. Speranța împăcării omului cu Dumnezeu și a vieţii veșnice alături de EL
 4. Pacea cu Dumnezeu, pace între oamenii plăcuți Lui și pacea lui Dumnezeu în inima omului

Luca 2:10-11,14  Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

Concluzii:

Ce importanță are ziua când a venit Mântuitorul în lumea noastră ?!? Să sărbătorim și să ne bucurăm că… A VENIT !

Este prea puțin important dacă Mântuitorul s-a născut pe 25 Decembrie sau nu ! Noi NU sărbătorim ziua Lui de naștere ci sărbătorim evenimentul prin care Dumnezeu, s-a Întrupat, coborând în lumea noastră și toate implicațiile care decurg din acest eveniment cu dimensiuni veșnice !

Magii au conștientizat importanța evenimentului și I-au împodobit ieslea în care S-a născut cu aur, smirnă și tămâie. Nu are importanță cu ce poți să-ți împodobești casa de sărbătoare… cu sau fără brad, cu sau fără cadouri, cu sau fără globulețe, cu sau fără beculețe … atât timp cât conștientizezi importanța acestui eveniment și prinzi esența sărbătorii Crăciunului, primești garantat, cadou de Craciun de la Însuși Dumnezeubucurie, speranță, pace și mântuire !

De ce Dumnezeu intervine uneori intenționat doar în ceasul al doisprezecelea  ?

Sunt câteva întrebari pe care fiecare credincios le-a pus, cel puțin odată, referitor la răspunsul întârziat pe care îl dă Dumnezeu la rugaciuni sau la intervenția Lui uneori  foarte târzie în viețile noastre, de multe ori chiar în ceasul al doisprezecelea, atunci când trecem prin diferite furtuni în viață.

Doamne, de ce îmi răspunzi uneori așa târziu la rugăciuni iar la unele rugăciuni nu mi-ai răspuns nici până acum ? Doamne, de ce nu intervi mai repede sa rezolvi problemele care mă presează așa  de tare încât simt că nu mai pot ? Doamne, eu cred că Tu poți să rezolvi problema mea și totuși a trecut atât de mult timp de când te-am rugat să o rezolvi… cât mai întârzi Doamne până o rezolvi ? Și alte întrebări asemănatoare cu acestea…

Ca să înțelegem ceva mai mult din modul de lucru și atitudinea lui Dumnezeu față de noi, de nevoile și problemele noastre, ne vom uita din nou în Cuvântul lui Dumnezeu la un episod care va lămuri cel puțin o parte din nelămuririle noastre.

Matei 14:22-33 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie, şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înoptase, şi El era singur acolo.  În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă. Când se îngîna ziua cu noaptea (Greceşte: în a patra strajă.), Isus a venit la ei, umblând pe mare. Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat, şi au zis: „Este o nălucă !” Şi de frică au ţipat. Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu Sunt; nu vă temeţi !” „Doamne” I-a răspuns Petru „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.” „Vino !” i-a zis Isus. Petru s-a coborît din corabie, şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; şi fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă !” Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat, şi i-a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit ?” Şi după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie, au venit de s-au închinat înaintea lui Isus, şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu !”

După ce citim cu atenție acest text din Cuvântul lui Dumnezeu, inevitabil ne punem niște întrebări: Doamne de ce ai „silit” pe ucenicii Tai sa meargă singuri pe mare, fără Tine și să se chinuie toată noaptea în furtună ? Nu era mai bine să Îi iei și pe ei cu Tine să se roage și apoi să treceți marea împreună prin furtună, cum s-a mai întâmplat  și altă dată ? (Matei 8:23-26) Doamne, cum ai putut să te rogi  toată noaptea și să nu intervi ca să îi scapi de furtună pe ucenicii Tăi decât foarte târziu, atunci când s-a făcut dimineață ? 

Iată câteva concluzii pe care eu le-am tras din cele de mai sus:

 1. Dumnezeu vrea să învățăm practic și să conștientizăm, ceea ce știm foarte bine în teorie, ” căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic” Ioan 15:5
 2. Chiar dacă furtuna pare de necontrolat și  suntem obosiți și epuizați, El este ÎNTOTDEAUNA în control, se roaga pentru noi,  va interveni la momentul oportun și va liniști marea vieţii noastre.
 3. Furtuna face noaptea să pară mai lungă,  dar întotdeauna după noapte vine dimineața !
 4. Doar după ce te-ai luptat o noapte întreagă cu valurile vieţii ai curaj ca Petru, să sari  din barcă și să  mergi pe apă
 5. Liniștirea târzie a furtunilor pe care le îngăduie în viețile noastre, este una din modalitățile Lui de a ne face să recunoaștem din toată inima : „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu !”
 6. Dumnezeu ne cere să mergem înainte prin furtunile vieții, fără teamă, cu curaj și îndrazneală, pentru că El controleaza inclusiv furtuna… „Îndrăzniţi, Eu Sunt; nu vă temeţi !”
 7. Furtunile prelungite din viețile noastre sunt o modalitate prin care Dumnezeu ne testează credința. Din păcate de multe ori avem o credință prea mică și El trebuie să ne mustre,  ca odinioară pe Petru : „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit ?”
 8. Chiar și atunci când valurile vieţii ne lovesc și începem să ne scufundăm din cauza fricii, El este întotdeauna acolo, gata sa ne apuce de mână și să ne salveze
 9. La Dumnezeu nu există timp și noțiunea de „târziu” ! El este atemporal. La El „o mie de ani sunt ca o zi și o zi ca o mie de ani ” (2Petru3:8). El face totul cum știe că este mai bine pentru noi, exact la timpul potrivit !  Doar pentru noi, asta înseamnă uneori târziu, ultimul ceas, sau ceasul al doisprezecelea ….

Nu știu care este furtuna din viața ta acum… poate sănătatea ta fizică sau spirituală este învăluită în valurile unei boli, poate o furtună financiară a lovit viața ta  sau poate altă furtună … dar ceva știu foarte sigur !  Dumnezeu are TOTUL ÎN CONTROL și EL VA LINIȘTI FURTUNILE DIN VIAȚA TA ȘI DIN VIAȚA MEA, LA TIMPUL HOTĂRÂT DE EL !   Chiar dacă, privind lucrurile din perspectiva noastră, EL întârzie și intervine foarte târziu, trebuie să reținem foarte clar un lucru: DUMNEZEU NICIODATĂ NU INTERVINE PREA TÂRZIU !!!